Företaget grundades 1990 och 2011 bytte vi namn till Skaparkraft Film & Musikproduktion. Vi är det personliga filmbolaget och har studio strax utanför Uppsala där vi producerar reklamfilm, utbildningsfilm, informationsfilm, dokumentärer, musikvideos, flerkameraproduktioner mm. Vi har även lång erfarenhet inom filmpedagogik och musikproduktion.

Skaparkrafts team består i huvudsak av Andreas Gejke, Roland Persson och Mikaela Lund - tre kreatörer med skapandet som drivkraft. Vår ambition är att göra produktioner där budskap och stämning talar ett vackert och effektivt språk. Noggrannhet och fingertoppskänsla är kärnan i vår skapande verksamhet. Vi ser fram emot att göra verklighet av dina idéer. Dina önskemål är vårt uppdrag.

Sedan 2017 arbetar vi enligt ett miljö- och kvalitetsledningssystem som är baserat på standarden BSI 8909:2011 - Specification for a sustainability management system for film. Vi vill ta vårt ansvar för miljön och hjälpa till med att skapa en hållbar utveckling, därför kommer vi att prioritera leverantörer som tänker likadant. 

hallbar utveckling skaparkraft  kvalitetssystem skaparkraft  miljopolicy skaparkraft

 

Här nedan kan du läsa mer om några av våra projekt:

De blev våra mödrar (They Became Our Mothers) 
En dokumentärfilm som belyser judiskt kvinnoliv i Uppsala genom att följa sångerskan Katarina Hellgren och författaren Susanne Levin. Gemensamt för Katarina och Susanne är att deras mödrar var unga judinnor i Ungern när andra världskriget bröt ut. Båda överlevde Förintelsen och efter kriget kom de till Uppsala, där de bildade nya familjer. Författaren Susanne Levin är initiativtagare till projektet och filmen har erhållit stöd från Kulturnämnden i Uppsala kommun, Film i Uppland, Alunda Projektledning AB och Judiska församlingen i Stockholm. Projektet påbörjades sommaren 2012 och hade världspremiär på Förintelsens minnesdag den 27 januari 2015, 70 år efter att Auschwitz befriades. Filmen har visats på bio under 2015 samt på internationella filmfestivaler. Den används av skolor, föreningar, museer, bibliotek mm i arbete mot rasism och främlingsfientlighet. Ett programkoncept med filmvisning + samtal/diskussion med Susanne Levin eller Katarina Hellgren finns tillgängligt för bokning och är ständigt aktuellt. Filmen är tillåten från 7 år och finns utgiven på DVD och Bluray med engelsk text som tillval. 

Filmpedagogik
Sedan 2004 har vi arbetat med film- och mediepedagogik. Projekten börjar alltid med en lärarfortbildning. Detta är en elementär del eftersom lärarna sedan ska kunna vara med i projektarbetet med eleverna. Att utbilda lärarna gynnar möjligheterna för att skolan sedan ska kunna driva liknande projekt i egen regi. 
Exempel på mediepedagogiska projekt:
Reklam (årskurs 4-6). Tanken var att upplysa eleverna om reklam och medias genomslagskraft i vårt samhälle. Vi lärde oss grundläggande dramaturgi och bildberättande. Utifrån detta analyserade vi reklamfilmer och lärde oss vilka knep reklammakarna använder för att göra den så effektiv som möjligt. Målgrupp, bildval, musik, klipptempo, stereotypa karaktärer mm. Därefter delades eleverna in i grupper (3-5 st elever/grupp). Varje grupp fick hitta på en egen produkt att göra reklam för. De skrev manus, ritade storyboard och tillverkade den egna produkten. Därefter följde filminspelning och redigering. Projektet avslutades med en reklamfilmfestival på den lokala biografen, följt av en utvärdering. Detta projekt lärde eleverna att kritiskt granska och medvetandegöra reklamens stereotyper och uttryck. 104 elever och 8 lärare deltog i projektet. Ämnen som integrerades var svenska, SO, slöjd, hemkunskap och musik. Filmerna sammanställdes på DVD. Filmkonsulent: Louise Bown (Kulturenheten - Film). Filmpedagog: Andreas Gejke.

Tjejigt & killigt (förskola upp till gymnasiet). Projektet inleddes med filmfortbildning följt av ett samtal i klassrummet där eleverna diskuterade sina uppfattningar om vad som är tjejigt och killigt. Utifrån detta underlag fick eleverna skriva manus, rita storyboard, tillverka rekvisita/kostym, filma och redigera. Gruppstorlekarna varierade mellan 1-5 st elever/grupp. Projektet avslutades med filmvisning på skolan, följt av utvärdering. Projektet nådde 108 unga i åldern 5-18 år i tre kommuner i Uppsala län. Genusprojektet har genom diskussion och filmskapande blottlagt vår, skolans och samhällets syn på genus och jämställdhet. Initiativtagare till projektet var Film i Uppland (nuvarande Kulturenheten - Film) i samverkan med Upplandsmuséet och Länsbibliotek Uppsala. Ämnen som integrerades var svenska, engelska, religion, historia, SO, slöjd och idrott. Filmerna sammanställdes på DVD. Filmkonsulent: Louise Bown (Kulturenheten – Film). Mediepedagoger: Andreas Gejke och Carina Ode. Museipedagog/antikvarie: Kerstin Lind. Bibliotekskonsulent: Solveig Hedenström.

Musikvideos (årskurs 6-9). Vi började med grundläggande fortbildning i dramaturgi och bildberättande. Därefter delades eleverna in i grupper och de fick välja en låt från ett arkiv med lokala artister som upplåtit sin musik till projektet. Alternativt fick eleverna göra en egen låt att utgå ifrån. Eleverna skrev sedan manus, ritade storyboard, filmade och redigerade. Projektet avslutades med filmvisning på skolan samt utvärdering. Några av filmerna skickades in till filmfestivaler. Ett av projektets resultat blev att eleverna fick större förståelse kring lagen om rättigheter men givetvis gav det inspiration och uttryck för det kreativa skapandet. Nio klasser på sju skolor i fem kommuner deltog i projektet. Ämnen som integrerades var svenska, musik och SO. Filmkonsulent: Louise Bown (Kulturenheten – Film). Mediepedagog: Andreas Gejke.

Film + animation (årskurs 4-9). Skapande skola projekt. Vi inledde som vanligt med fortbildning för lärarna. De fick lära sig filmanalys, dramaturgi, filmning och redigering med iPad (iMovie) samt animation med iPad (iMotion och iStopmotion). Därefter var det elevernas tur. Varje grupp fick göra en kortfilm och en animation. Några valde att blanda animation och live-action i sin film. 212 elever deltog i projektet. Projektet avslutades med filmfestival på biograf. Mediepedagog: Andreas Gejke. Animatör: Erik Hedman

Ett minne för livet - din berättelse som film
Varje människa är unik och värd att bli ihågkommen. Det är grundtanken för detta dokumentärfilmsprojekt som inleddes 2011. Idén riktar sig främst till privatpersoner. Syftet är att bevara och föreviga människor - minnen, intressen, rörelsemönster, dialekter, röstlägen, levnadssätt osv. Det blir ett ovärderligt tidsdokument för anhöriga men också för allmänheten. En film förmedlar en persons karaktärsdrag på ett överlägset sätt jämfört med ex. foton och memoarer. Första filmen i serien handlar om Folke Eriksson, en farbror som bor ute på landet, utanför Uppsala, med ett brinnande intresse för bygden och släktforskning. Trots att han är pensionerad sen länge fortsätter att han driva sin sågverksamhet. Lärk är hans favoritträd.

RECENSIONER

"Gripande!" - Kristina Lindquist, Upsala Nya Tidning

"...en fenomenal film. Det bästa med den tycker jag är att den flyttar Förintelsen närmare oss, det blir så mycket lättare att förstå när det hamnar här, på våra gator." - Peter Gustavsson, Kulturnämnden i Uppsala kommun

"Vackert filmad, personlig, rolig och med ett mycket viktigt budskap. Den berörde mig!" - Gunilla Thulin, Föreningen Uppsala sjuksköterskehem

RECENSIONER

"Bondepoeten är en liten pärla. Nergårds-Sven berättar om hårt slit, sorg och förluster, men också om stor kärlek till markerna och djuren. Fotot är smärtsamt vackert, disiga ängar i gryning och gamla hus och lador på Uppsalaslätten." - Louise Flink, TV Uppsala

"Vilken otroligt fin film. Så sann den är och så rättvis ni gjort honom. Berörande och helt oustanding foto och klippning. Jag ser den som en gåva för framtiden. Älskar att jag kommer att ha detta fina porträtt av en av mina av absoluta favoritmänniskor. Tack för att ni behandlat honom med sådan respekt och ödmjukhet. Jag är fortfarande omskakad." - Eva Hallor

ARBETE MOT RASISM

De blev våra mödrar har sedan premiären 27/1-2015 använts i många sammanhang. T.ex distribution på bio och DVD, filmforum för mänskliga rättigheter, nationella minoriteter, arbete mot rasism och främlingsfientlighet, judisk kvinnohistoria, Förintelsens minnesdag, internationella kvinnodagen, Europa-dagen, kristallnatten, internationella filmfestivaler, skolbio, bibliotek, museer, organisationer, landsting, studieförbund, föreningar mm.

JSN Venture template designed by JoomlaShine.com